Home
Soudní, správní řízení, stavební právo
Projekty, stavby a nemovitosti, výběrová řízení
Než začnete
Kontakt
Projekty, stavby a nemovitosti, výběrová řízení

Stavby

Realizujeme manažerskou formou stavby "na klíč" od přípravy přes realizaci, kolaudaci a jejich záznam do katastru nemovitostí. Stavba, to je především:
 • projektová dokumentace a povinná dokladová část
 • pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení
 • zhotovitel vybraný na základě přesného zadání
 • odborný (technický) dozor a autorský dozor projektanta
 • přejímací řízení a kolaudace stavby
 • potřebný cenový, technický a právní servis
Jestliže se v oblasti stavebnictví neorientujete, zpravidla nejste rovnocenným partnerem pro druhou stranu, takže riskujete především finanční a časovou ztrátu. Jsme připraveni za Vás a ve spolupráci s Vámi uvedené činnosti zajistit buď vcelku nebo jednotlivě.

Nemovitosti

Obstaráváme jejich úplatné i bezúplatné převody při poskytnutí právní jistoty klientovi tak, že:
 • prověříme listiny dokladujících vlastnictví předmětu koupě včetně záznamů a zápisů uvedených o dané nemovitosti ve výpisu z katastru nemovitostí a na snímku pozemkové mapy
 • v případě potřeby zajistíme autorizované vytyčení prodávané nemovitosti
 • sepíšeme kupní nebo darovací smlouvu
 • obstaráme povinný znalecký posudek ceny nemovitosti
 • zajistíme právní a faktické garance úhrady sjednané kupní ceny
 • podáme návrh na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí, a tím odstraňujeme rizika, která vždy při převodu nemovitosti účastníkům kupní smlouvy hrozí
Výběrová řízení

Zajišťujeme pro veřejné i soukromé subjekty; výběr nejvhodnějšího zhotovitele představuje:
 • vypracování Zadání
 • organizace celého průběhu výběrového řízení
 • posuzování a hodnocení Nabídek
 • výběr nejvhodnější nabídky
 • splnění povinnosti vůči Správci centrální zakázky
 • možná řízení o námitkách uchazečů
 • uzavření smlouvy na zhotovení stavby – díla
 • vyplnění evidenčního listu veřejné zakázky
 • předání utříděných písemností pro archivaci zadavatele
 • pro soukromé subjekty je výběrové řízení upraveno dle pokynů zadavatele
Především profesionálně vypracované Zadání a kvalifikovaný výběr jsou základním předpokladem pro zajištění dostatečně propracované projektové dokumentace a řádně provedené stavby.Copyright © 2002-3 JUDr. Petr Sršeň
Made by Perus 2002-3